Хүнсний ногоо сэдэвт нэгж хичээлийн боловсруулалтийн
Нийтэлсэн хэрэглэгч:    2013 оны 2 дугаар сарын 26

 

ÁÀÒËÀÂ………………………..………..ÅЪÍÕÈÉ ÌÅÍÅÆÅÐ Ö.ÁßÌÁÀÄÎÐÆ

ХҮНСНИЙ НОГОО СЭДВИЙН ЗАДАРГАА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


luwan3.jpgtums5.jpg

 

 

 

 

 

 

Horizontal Scroll: Хүнсний ногоог хэрэглэх ариун цэвэр, эрүүл ахуйн дадал эзэмших Хоол унд хийхийн өмнө гараа заавал угаах Ямар хүнсний ногоог шууд, ямрыг нь болгож хэрэглэдэгийг мэдүүлэх Түүхийгээр нь хэрэглэдэг ногоог сайтар угааж цэвэрлэх Ногоо арилгагч ба бусад хэрэгсэлтэй болгоомжтой харьцах Хүнсний ногоо болон амархан мууддаг хүнсний зүйлийг сэрүүн газарт хадгалах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ХҮНСНИЙ НОГОО СЭДВИЙН ИНТЕГРАЦЧИЛАЛ 

 

 

 

Хэл яриа

 

Энэ юу вэ? Оньсого таан ярилцах

Зурган өгүүллэг унших

Хүнсний ногооны тухай ярилцах

Хүнсэнд хэрхэн хэрэглэдгийг мэдэж авах

Зураг дээр өгүүлбэр зохиох

Өгүүллэгийг сонсох, ярилцах

Шүлгийг сонсох, хэлэх

Хэлэх, таах,

Математик

 

Хүнсний ногоог хэмжээгээр нь харьцуулах

Тэмтэрч ялгах

Хэмнэлийн дагуу зурах

Ажиглаж тогтоосон дарааллаар зурах

Хүнсний ногоог дүрсээр бүтээх

Зурагт картуудыг ижилсүүлэх , ялгах

Тоолох, их багйг харьцуулах 

 

Дүрслэх урлаг

 

Хүнсний ногоог өнгөөр ялгаж будах

Бидний дуртай ногоо сэдэвт баримал

Хүнсний ногоог наах

Цаасаар нугалж бүтээх

Багштай хамтран ном хийх

Хаягдал материал ашиглан чимэглэл хийх

Хялбар аргаар зурах

 

 

Хүнсний ногоо

 

 

Хөгжим

 

Хүнсний ногоо хөгжимт хөдөлгөөн

Ижийдээ л хөөрхөн дуу

Болохгүй болохгүй дуу

Гурван тоорой хөгжимт хөдөлгөөн

Сайн байна уу хөгжим хөдөлгөөн

Хэрэмхэн хөгжимт хөдөлгөөн

 

 

Харилцаа

 

Болдоо өгүүллэг сонсох

Асуудал дэвшүүлэн ярилцах

Зураг дээр ярилцах , өөрийн үзэл бодлыг илэрхийлэх

Дэлдэн Бонлгор хоёр  өгүүллэгийн агуулгыг ярилцах, өөрийн үгээр илэрхийлэх

 

Биеийн тамир

 

1-3 эгнээ жагсаал

1-4 цуваа жагсаал

Өвдөг өндөр өргөж гүйх

Энгийн алхалт

Хэн хамгийн хурдан бэ

Сармагчингууд

Алаг эрээн аалз хөгжимт хөдөлгөөн

Hey  дасгал

Мөлхөлт

Шидэлт

Харайлт

 

БАТЛАВ .............................................ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР Ц.БЯМБАДОРЖ


 

 

ХҮНСНИЙ НОГОО  НЭГЖИЙН БАГА БҮЛГИЙН   ХИЧЭЭЛ БА  ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАГИЙН ХУВИАРЛАЛТ

PH01035U.BMP   


 

Бүлэг сэдэв

 

Дэд сэдэв

 

Хичээлийн нэр

 

Сэдэв

 

Хичээл

 

Цаг

 

Хөгжүүлэх үйл ажиллагаа

 

 

Цаг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намар 

 

Хүнсний ногоо

 

Хэл яриа

 

Лууван

 

Лууван

 

1

 

Тэр юу вэ?

 

1

 

Математик

Нэг ба олон, Дугуй дүрс, Том жижиã

 

1

 

Ижлийг ол

 

 

Дүрслэх урлаг

 

Лууван будах

 

1

 

Цэгийг холбо

 

1

 

Харилцаа

 

Луувангийн хэрэглээ

1

Амандаа хийж болохгүй зүйлс

 

1

 

 

 

 

Биеийн тамир

 ЖЗБ: Багшийг даган гарыг урагш хойш хаяж хөлийг өндөр өргөн тойргоор алхах

Алхалт: Хөлийг өндөр өргөж алхах

Гүйлт : Энгийн гүйлт

БХД: Õºãæèìò äàñãàë

¯Õ: Âàíäàí ñàíäàë äýýã¿¿ð áàãøèéí òóñëàìæòàéãààð àëõàõ

       Çóðààñíû õîîðîíäóóð ìºëõºõ

ÕÒ: Ëóóâàíä äóðòàé òóóëàé

 

1

 

 

Хэн хурдан түүх вэ ?

 

1

 

Хөгжим

 

Сонсох хөгжим : Амьтдын дуу чимээ

Шинэ дуу : Хэрэмхэн  дуу

Хөгжимт хөдөлгөөн : Хэрэмхэн 

 

1

 

Хүнсний ногоо   

 

1

 

 

PH01035U.BMP


ХҮНСНИЙ НОГОО   НЭГЖИЙН ДУНД  БҮЛГИЙН   ХИЧЭЭЛ БА  ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАГИЙН ХУВИАРЛАЛТ

 


 

Бүлэг сэдэв

 

Дэд сэдэв

 

Хичээлийн нэр

 

Сэдэв

 

Хичээл

 

Цаг

 

Хөгжүүлэх үйл ажиллагаа

 

 

Цаг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намар  

 

Хүнсний ногоо

 

Хэл яриа

Байцаа 

 

Байцаа

 

 

1

Байцаа Лууван хоёр өгүүллэг

 

1

 

Математик

Тоолол – 1-5 цээжээр тоолох

Хэлбэр дүрс – Том жижгийг мэдэх, ялгах

Өнгө – Ногоон Улаан өнгө ялгах

 

1

 

Өнгөөр нь ялга

 

1

Дүрслэх урлаг

 

Байцаа наамал

 

1

Хүнсний ногоог будах

 

1

 

Харилцаа

 

Гараа угаая

 

1

Дэлдэн бондгор 2

 

1

 

 

 

 

 

Биеийн тамир

ЖЗБ –Зураасны дагуу нэг эгнээ командаар жагсах

Алхалт -Энгийн алхаар алхах

Гүйлт –Өвдөг өндөр өргөж гүйх

Хөгжимт гимнастик: Алаг эрээн аалз

ҮХ : Үсрэлт, харайлт-2 хөл дээрээ үсрэх

 Мөлхөлт –Зураасны дундуур 4 хөллөж мөлхөх , Вандан сандал дээр багшийн тусламжтайгаар  алхах

Тоглоом : Хэн нь хурдан бэ

 

 

 

1

 

Хэн тонгойхгүй явах вэ

 

 

 

1

 

Хөгжим

 Сонсгох хөгжим : Амьтдын дуу чимээ 

 Дуу : Болжмор

Хөгжимт хөдөлгөөн : Сайн байна уу хөгжимт хөдөлгөөн

 

1

 

Жимс түүцгээе хөгжимт хөдөлгөөн

 

1


 

PH01035U.BMP

ХҮНСНИЙ НОГОО   НЭГЖИЙН АХЛАХ  БҮЛГИЙН   ХИЧЭЭЛ БА  ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАГИЙН ХУВИАРЛАЛТ

 

 

 

 


 

Бүлэг сэдэв

 

Дэд сэдэв

 

Хичээлийн нэр

 

Сэдэв

 

Хичээл

 

Цаг

 

Хөгжүүлэх үйл ажиллагаа

 

 

Цаг

 

 

НАМАР 

 

Хүнсний ногоо

 

Хэл яриа

Төмс

 

Төмс

 

1

 

Сонирхолтой өгүүлбэр

 

2

 

Математик

 

Тоо тоолол : Тоолоод дүн тоог илэрхийлэх

Хэмжигдэхүүн : Өндөрөөс намруу дэс дараалан байрлуулах

Хэлбэр дүрс : Шоо дөрвөлжин эзэлхүүнт биет

 

2

 

Дарааллыг үргэлжлүүл

 

2

 

Дүрслэх урлаг

 

Хүнсний ногоо сэдэвт баримал

 

2

 

Лууван эвхэх

 

2

 

Харилцаа

 

Төмсний нухаш

 

1

 

Луувангийн ач тус

 

2

 

 

 

Биеийн тамир

 

Хоёр  эгнээ  жагсаал давтах

Hey  дасгал

ҮХ: Харайлт  Шидэлт

ХТ: Сармагчин

 

 

 

 

1

 

Хөгжөөнт тоглоом

 

 

 

 

2

 

Хөгжим

 

Сонсгох хөгжим :  Тээврийн хэрэгслийн дуу  чимээ

 Дуу : Болохгүй болохгүй   Үг Д.Чинзориг   Ая Б.Бямбабаяр

Хөгжимт хөдөлгөөн : 3н тоорой

 

 

 

2

 

Гурван тоорой хөгжимт хөдөлгөөн

 

 

2 

ХҮНСНИЙ НОГОО   НЭГЖИЙН БЭЛТГЭЛ   БҮЛГИЙН   ХИЧЭЭЛ БА  ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАГИЙН ХУВИАРЛАЛТ

 

Бүлэг сэдэв

 

Дэд сэдэв

 

Хичээлийн нэр

 

Сэдэв

 

Хичээл

 

Цаг

 

Хөгжүүлэх үйл ажиллагаа

 

Цаг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намар 

 

Хүнсний ногоо

 

Хэл яриа

Хүнсний ногоо

 

Хүнсний ногоо

 

2

 

Таавар

 

3

 

 

Математик

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

Дүрслэх урлаг

 

Мэлхий  хийх

 

2

 

Миний хүүхэлдэй

 

3

 

Харилцаа

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

Биеийн тамир

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

Хөгжим

 

 

2

 

 

3

[ 1 ] зочин
2013 оны 4 дүгээр сарын 1
цэцэрлэгийн хөтөлбөрүүдээс тавиач хөөрхөн юм байна.

Сурталчилгаа

Хэрэглэгчийн нийтлэл

 
Дуу хөгжмийн багш шалгаруулж авна
2015 оны 1 дүгээр сарын 20
baigaliin bulan
2015 оны 1 дүгээр сарын 19
зочин
2015 оны 1 дүгээр сарын 16
5 настай хүүхдийн хичээл
2015 оны 1 дүгээр сарын 14
3-р анги өгүүлбэр хувиргах
2015 оны 1 дүгээр сарын 8
zamiin hodolgoon
2015 оны 1 дүгээр сарын 6
Санта өвөөгийн сахал урлан бүтээх аргачлал
2014 оны 12 дугаар сарын 15
гэр бүл
2014 оны 12 дугаар сарын 12

Хэрэглэгчийн хандалт

Онлайн хэрэглэгч 29
Өнөөдөр 2399
Өчигдөр 3607
Энэ 7 хоногт 16953
Энэ сард 101925
Өнгөрсөн сард 121032
Нийт зочилсон 2561194

Сүүлийн сэтгэгдлүүд

   
  Цогзол
  сайхан санаа өгсөнд баярлалаа. Хүн хэлэхээс нааш сандаггүй гэдэг
  зочин
  хүүхэд хөгжүүлдэггүй багш гэж юу байхав дээ тэнэг юм бичихээ больмо...
  батцэцэг
  гоё болжээ харин сэдэвтэй яаж холбох бэ
  зочин
  ёстой сайхан санаа байна. амжилт хүсье
  зулаа
  бидний бяцхан үрсийг хүмүүжүүлж, хөгжүүлж байгаа Нансалмаа, Энхтуул бо...